Toán Lớp 8: Tìm x biết a)3x(x+1)-(x-2)(3x+1)=12 b)(3x ²-x+1)(x-1)+x ²(4-3x)=5/2 c)(x+3)(5x-1)=5(x+1)(x-2) d)(2x-3)(x+1)=2x(x-1) e)1/4x ²-(1/2x-4)1

Question

Toán Lớp 8: Tìm x biết
a)3x(x+1)-(x-2)(3x+1)=12
b)(3x ²-x+1)(x-1)+x ²(4-3x)=5/2
c)(x+3)(5x-1)=5(x+1)(x-2)
d)(2x-3)(x+1)=2x(x-1)
e)1/4x ²-(1/2x-4)1/2x=-14
f)3(1-4x)(x-1)+4(3x-2)(x+3)=-27
các bn làm hộ mk vs :)), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phi Nhung 1 giờ 2022-06-15T07:46:11+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $\begin{array}{l}
  a)3x\left( {x + 1} \right) – \left( {x – 2} \right)\left( {3x + 1} \right) = 12\\
   \Leftrightarrow 3{x^2} + 3x – \left( {3{x^2} + x – 6x – 2} \right) = 12\\
   \Leftrightarrow 3{x^2} + 3x – 3{x^2} + 5x + 2 = 12\\
   \Leftrightarrow 8x = 10\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{4}\\
  Vậy\,x = \dfrac{5}{4}\\
  b)\left( {3{x^2} – x + 1} \right)\left( {x – 1} \right) + {x^2}\left( {4 – 3x} \right) = \dfrac{5}{2}\\
   \Leftrightarrow 3{x^3} – 3{x^2} – {x^2} + x + x – 1\\
   + 4{x^2} – 3{x^3} = \dfrac{5}{2}\\
   \Leftrightarrow {x^2} + 2x + 1 = \dfrac{9}{2}\\
   \Leftrightarrow {\left( {x + 1} \right)^2} = \dfrac{9}{2}\\
   \Leftrightarrow x = \dfrac{{ – 2 \pm 3\sqrt 2 }}{2}\\
  Vậy\,x = \dfrac{{ – 2 \pm 3\sqrt 2 }}{2}\\
  c)\left( {x + 3} \right)\left( {5x – 1} \right) = 5\left( {x + 1} \right)\left( {x – 2} \right)\\
   \Leftrightarrow 5{x^2} – x + 15x – 3 = 5\left( {{x^2} – x – 2} \right)\\
   \Leftrightarrow 5{x^2} + 14x – 3 = 5{x^2} – 5x – 10\\
   \Leftrightarrow 19x =  – 7\\
   \Leftrightarrow x =  – \dfrac{7}{{19}}\\
  Vậy\,x =  – \dfrac{7}{{19}}\\
  d)\left( {2x – 3} \right)\left( {x + 1} \right) = 2x\left( {x – 1} \right)\\
   \Leftrightarrow 2{x^2} – x – 3 = 2{x^2} – 2x\\
   \Leftrightarrow x = 3\\
  Vậy\,x = 3\\
  e)\dfrac{1}{4}{x^2} – \left( {\dfrac{1}{2}x – 4} \right).\dfrac{1}{2}x =  – 14\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{4}{x^2} – \dfrac{1}{4}{x^2} + 2x =  – 14\\
   \Leftrightarrow x =  – 7\\
  Vậy\,x =  – 7\\
  f)3\left( {1 – 4x} \right)\left( {x – 1} \right) + 4\left( {3x – 2} \right)\left( {x + 3} \right) =  – 27\\
   \Leftrightarrow 3\left( {x – 1 – 4{x^2} + 4x} \right)\\
   + 4\left( {3{x^2} + 9x – 2x – 6} \right) =  – 27\\
   \Leftrightarrow  – 12{x^2} + 15x – 3\\
   + 12{x^2} + 28x – 24 =  – 27\\
   \Leftrightarrow 43x = 0\\
   \Leftrightarrow x = 0\\
  Vậy\,x = 0
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )