Toán Lớp 8: Tìm x biết a, x^2(x-3)+12-4x=0 B, (2x-+)^2-(4x^2-1)=0

Question

Toán Lớp 8: Tìm x biết
a, x^2(x-3)+12-4x=0
B, (2x-+)^2-(4x^2-1)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cát Linh 6 tháng 2022-06-15T23:08:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $a,x^{2}(x-3)+12-4x=0$
  $=>x^{2}(x-3)-4.(x-3)=0$
  $=>(x-3)(x^{2}-4)=0$
  $=>(x-3)(x-2)(x+2)=0$
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\x-2=0 hoặc x+2=0\end{array} \right.\)
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=±2\end{array} \right.\) 

 2. a) x^2(x-3)+12-4x=0
  <=> x^3-3x^2+12-4x=0
  <=> (x^2-x-6)(x-2)=0
  <=> (x-3)(x+2)(x-2)=0
  TH1:
  x-3=0
  <=> x=3
  TH2:
  x+2=0
  <=> x=-2
  TH3:
  x-2=0
  <=> x=2
  Vậy x∈{3;-2;2}
  câu b lỗi đề
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )