Toán Lớp 8: tìm x biết : a)2x(x-2)-(2-x)^2=0

Question

Toán Lớp 8: tìm x biết : a)2x(x-2)-(2-x)^2=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 26 phút 2022-05-01T04:55:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x = 2 hoặc x = -2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2x(x – 2) – (2- x)^2 = 0
  2x(x – 2) – (x – 2)^2 = 0
  (x – 2)[2x – (x – 2)] = 0
  (x – 2)(2x – x + 2) = 0
  (x – 2)(x + 2) = 0
  => x – 2 = 0 hoặc x + 2 =0
  => x = 2 hoặc x = -2
  Vậy x = 2 hoặc x = -2
  #SunHee

 2. Giải đáp:
   x=±2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2x(x-2)-(2-x)^2=0
  <=>2x^2-4x-(4-4x+x^2)=0
  <=>2x^2-4x-4+4x-x^2=0
  <=>x^2-4=0
  <=>x^2=4
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-2\end{array} \right.\)
  Vậy x=±2 là giá trị cần tìm. 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )