Toán Lớp 8: Tìm x, biết : 8x^3 – 50x = 0 Ghi lời giải và cách tìm nữa nhé!!

Question

Toán Lớp 8: Tìm x, biết :
8x^3 – 50x = 0
Ghi lời giải và cách tìm nữa nhé!!, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Hường 6 tháng 2022-06-20T10:46:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết :
  8x^3-50x=0
  <=>2x(4x^2-25)=0
  <=>2x(2x-5)(2x+5)=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}2x=0\\2x-5=0\\2x+5=0\end{array} \right.\)<=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\2x=5\\2x=-5\end{array} \right.\)<=>\(\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=\dfrac52\\x=\dfrac{-5}2\end{array} \right.\)
  Vậy : S={(-5)/2; 0; 5/2}

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   8x^3-50x=0
  <=>2x(4x^2-25)=0
  <=>2x(2x-5)(2x+5)=0
  <=>x(2x-5)(2x+5)=0
  <=>$\left[\begin{matrix} x=0\\ 2x-5=0\\2x+5=0\end{matrix}\right.$
  <=>$\left[\begin{matrix} x=0\\ x=\dfrac{5}{2}\\x=\dfrac{-5}{2}\end{matrix}\right.$
   Vậy x=0 hoặc x=5/2 hoặc x=-5/2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )