Toán Lớp 8: Tìm x biết : x(x + 6)+x(-5-x)=-4

Question

Toán Lớp 8: Tìm x biết : x(x + 6)+x(-5-x)=-4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 1 tháng 2022-12-22T02:42:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. x(x + 6)+x(-5-x)=-4
  ⇔ x² + 6x -5x – x² = -4
  ⇔x= -4 
  Vậy tập no của phương trình là S ={-4}
   

 2. Giải đáp:
  x(x + 6)+x(-5-x)=-4
  <=>x^2+6x-5x-5x^2=-4
  <=> x = -4
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )