Toán Lớp 8: Tìm x biết `4((x^2+1)/2)=x+8`

Question

Toán Lớp 8: Tìm x biết `4((x^2+1)/2)=x+8`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 4 tuần 2022-04-13T07:52:02+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 4($\dfrac{x^2+1}{2}$ )=x+8

  <=>$\dfrac{4x^2+4}{2}$ =x+8

  <=>4x^2+4=2x+16

  <=>4x^2-2x-12=0
  <=>\(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=\dfrac{-2}{3}\end{array} \right.\) 

  Thử lại :
  Với x=2
  4($\dfrac{2^2+1}{2}$ )=2+8
  <=>10=10(TM)
  Với x=-2/3 
  4($\dfrac{(\dfrac{-2}{3})^2+1}{2}$ )=\frac{-2}{3}+8
  <=>26/9=22/3(L)
  =>x=2

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  4((x^2+1)/2)=x+8
  2x^2+2-x-8=0
  2x^2-x-6=0
  2x^2-4x+3x-6=0
  2x(x-2)+3(x-6)=0
  (2x+3)(x-6)=0
  \(\left[ \begin{array}{l}2x+3=0\\x-6=0\end{array} \right.\)
  \(\left[ \begin{array}{l}x=\dfrac{-3}{2}\\x=6\end{array} \right.\) 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )