Toán Lớp 8: Tìm x,biết x:x(x-3)-(x-3)=0 là

Question

Toán Lớp 8: Tìm x,biết x:x(x-3)-(x-3)=0 là, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Hồng 2 tuần 2022-06-15T00:24:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  x(x-3)-(x-3)=0
  ⇔ x^2 – 3x – x + 3 = 0
  ⇔ x^2 – 4x + 3 = 0
  ⇔ (x-3)(x-1) = 0
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x-3=0\\x-1=0\end{array} \right.\) 
  ⇔ \(\left[ \begin{array}{l}x=3\\x=1\end{array} \right.\) 

 2. x(x-3)-(x-3)=0
  ⇒(x.x-3.x)-x+3=0
  ⇒x^2-3x-x+3=0
  ⇒x^2+(-3x-x)+3=0
  ⇒x^2-4x+3=0
  ⇒(x-3)(x-1)=0
  ⇔x-3=0   hay  x-1=0
  ⇔x=3      hay  x=1
  Vậy x∈{3;1}
  #owen

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )