Toán Lớp 8: tìm x, biết : ( 3x-2) ( 3x+2) – ( 3x-1)^2=0

Question

Toán Lớp 8: tìm x, biết : ( 3x-2) ( 3x+2) – ( 3x-1)^2=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 2 tuần 2022-06-11T19:18:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   (3x-2)(3x+2)-(3x-1)^2=0
  <=>(3x)^2-2^2-[(3x)^2-2.3x.1+1^2]=0
  <=>9x^2-4-9x^2+6x-1=0
  <=>6x-5=0
  <=>6x=5
  <=>x=5/6
   Vậy x=5/6

 2. Bn xem hình
  toan-lop-8-tim-biet-3-2-3-2-3-1-2-0

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )