Toán Lớp 8: tìm x biết : x ² (x-3)+12-4x =0 giúp em với ạ

Question

Toán Lớp 8: tìm x biết :
x ² (x-3)+12-4x =0
giúp em với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 2 tháng 2022-11-23T21:56:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết !
  to Tìm x:
  x^2(x-3)+12-4x = 0
  <=> x^2(x-3)-(4x-12) = 0
  <=> x^2(x-3)-4(x-3) = 0
  <=> (x^2-4)(x-3) = 0
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x^2-4=0\\x-3=0\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x^2=4\\x=3\end{array} \right.\) 
  <=> \(\left[ \begin{array}{l}x=2\\x=-2\\x=3\end{array} \right.\) 
  Vậy S= {2; -2; 3}
   

 2. #andy
  \[\begin{array}{l}
  {x^2}\left( {x – 3} \right) + 12 – 4x{\rm{ }} = 0\\
   \Rightarrow {x^2}(x – 3) – 4(x – 3) = 0\\
   \Rightarrow ({x^2} – 4)(x – 3) = 0\\
   \Rightarrow \left( {x – 2} \right)\left( {x + 2} \right)\left( {x – 3} \right) = 0\\
   \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x – 2 = 0\\
  x + 2 = 0\\
  x – 3 = 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 2\\
  x =  – 2\\
  x = 3
  \end{array} \right.
  \end{array}\]

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )