Toán Lớp 8: Tìm a để đa thức 2x^50 – 3x^49 +x+a chia cho đa thức x+1 có dư bằng 1.

Question

Toán Lớp 8: Tìm a để đa thức 2x^50 – 3x^49 +x+a chia cho đa thức x+1 có dư bằng 1., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 2 tuần 2022-06-11T14:20:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp: $a=-3$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  $2x^{50}-3x^{49}+x+a$ chia $x+1$ có dư bằng $1$
  $\to 2x^{50}-3x^{49}+x+a-1$ chia hết cho $x+1$
  Mà $x+1=0\to x=-1$ là nghiệm của đa thức $y=x+1$
  $\to$Để $2x^{50}-3x^{49}+x+a-1$ chia hết cho $x+1$
  $\to x=-1$ là nghiệm của đa thức $2x^{50}-3x^{49}+x+a-1$ 
  $\to 2\cdot (-1)^{50}-3\cdot (-1)^{49}+(-1)+a-1=0$
  $\to a=-3$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )