Toán Lớp 8: Tìm a để đa thức 2x^2 -x+a chia hết cho 2x-5

Question

Toán Lớp 8: Tìm a để đa thức 2x^2 -x+a chia hết cho 2x-5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Thúy 31 phút 2022-05-01T04:50:55+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $2x^2-x+a:2x-5$
  $=x+2$ dư $a+10$
  Để $2x^2-x+a$ chia hết cho $2x-5$ thì $a+10=0$
                                                               ⇒ $a=-10$
  Vậy $a=-10$
  $#thanhmaii2008$

 2. $#Ben$
  Đán án+ Giải thích:
  $2x^2-x+a:2x-5$
  $=x+2$ dư $(a+10)$
  Để $2x^2-x+a$ chia hết cho $2x-5$
  $= a+10=0$
  ⇒ $a=-10$
  Vậy đa thức 2x^2 -x+a chia hết cho 2x-5 là $a=-10$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )