Toán Lớp 8: tìm x: (8-5x) (x+2) +4 (x-2) (x+1)+(x-2) (x+2)

Question

Toán Lớp 8: tìm x: (8-5x) (x+2) +4 (x-2) (x+1)+(x-2) (x+2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tháng 2022-12-21T05:04:18+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + giải thích các bước giải:
  Không phải phương trình, không tìm đượcx
  Đặt (8-5x)(x+2)+4(x-2)(x+1)+(x-2)(x+2)=0
  ->8x-5x^2+16-10x+4(x^2-2x+x-2)+x^2-4=0
  ->-5x^2-2x+16+4x^2-4x-8+x^2-4=0
  ->-5x^2+4x^2+x^2-2x-4x=-16+8+4
  ->-6x=-4
  ->x=2/3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )