Toán Lớp 8: Tìm 2 số tự ngiên biết rằng tổng của chúng =65 vào hiệu của chúng =19

Question

Toán Lớp 8: Tìm 2 số tự ngiên biết rằng tổng của chúng =65 vào hiệu của chúng =19, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 6 tháng 2022-06-20T07:44:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. số lớn là:
    ( 65 + 19 ) : 2 = 42
  số bé là:
    65 – 42 = 23
   

 2. Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số lớn cần tìm là:
  (65+19):2=42
  Số bé cần tìm là:
  (65-19):2=23
  Đáp số: – Số lớn: 42
  – Số bé: 23

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )