Toán Lớp 8: tìm x ( x^2 – 4x^2) – (x-4) =0

Question

Toán Lớp 8: tìm x
( x^2 – 4x^2) – (x-4) =0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 1 tuần 2022-04-13T22:29:44+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  x∈{1;-4/3}
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^2-4x^2)-(x-4)=0
  -3x^2-x+4=0
  -3x^2+3x-4x+4=0
  -(3x^2-3x)-(4x-4)=0
  -3x(x-1)-4(x-1)=0
  (x-1)(3x+4)=0
  => \(\left[ \begin{array}{l}x-1=0\\3x+4=0\end{array} \right.\) 
  => \(\left[ \begin{array}{l}x=1\\x=\dfrac{-4}{3}\end{array} \right.\) 
  Vậy x∈{1;-4/3}
  __________________________________________
  Nếu đề sai:
  (x^3-4x^2)-(x-4)=0
  x^2(x-4)-(x-4)=0
  (x-4)(x^2-1)=0
  (x-4)(x-1)(x+1)=0
  => $\left[\begin{matrix} x-4=0\\x+1=0\\ x-1=0\end{matrix}\right.$
  => $\left[\begin{matrix} x=4\\x=-1\\ x=1\end{matrix}\right.$
  Vậy x∈{4;1;-1}
  ** Đặt nhân tử chung
  ** HĐT 3:A^2-B^2=(A+B)(A-B)

 2. Bạn tham khảo
  ( x^2 – 4x^2) – (x-4) =0
  <=>-3x^2-x=4=0
  <=>-(x-1)(3x+4)=0
  <=>[(x-1=0),(3x+4=0):}
  <=>[(x=1),(x=-4/3):}
  Vậy x\in{1;-4/3}
  _______________________________
  ( x^2 – 4x^2) – (x-4) =0
  <=>x^2(x-4)-(x-4)=0
  <=>(x-4)(x^2-1)=0
  <=>(x-4)(x-1)(x+1)=0
  <=>[(x-4=0),(x-1=0),(x+1=0):}
  <=>[(x=4),(x=1),(x=-1):}
  Vậy x\in{4;1;-1}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )