Toán Lớp 8: Tìm x 1, 1/2x(x²-4)=0 2, (x+2)²-(x-2)(x+2)=0

Question

Toán Lớp 8: Tìm x
1, 1/2x(x²-4)=0
2, (x+2)²-(x-2)(x+2)=0, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hạ Uyên 2 ngày 2022-12-22T17:48:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  1, 1/2x(x^2-4)=0
  <=> 1/2x(x-2)(x+2)=0
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}\dfrac12x=0\\x-2=0\\x+2=0\end{array} \right.\)
  \(⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\\x=-2\end{array} \right.\)
  Vậy S={0;2;-2}
  2, (x+2)^2 – (x-2)(x+2) = 0
  <=> x^2 + 4x + 4 – x^2 + 4 = 0
  <=> 4x + 8 = 0
  <=> 4(x+2)=0
  <=> x+2=0
  <=> x = -2
  Vậy S={-2}

 2. Giải đáp : 
  1 . S ={0 ; 2 ; -2}
  2 . S = {-2}
  Lời giải và giải thích chi tiết : 
  1, 1/2 x(x^2 – 4)=0
  <=> 1/2 x(x – 2)(x + 2)=0
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\\x=-2\end{array} \right.$
  $⇔\left[ \begin{array}{l}x=0\\x=2\\x=-2\end{array} \right.$
  Vậy S ={0;2;-2}
  2, (x+2)^2 – (x – 2)(x + 2)=0
  ⇔ (x + 2)(x + 2 – x + 2 ) = 0
  ⇔ 4 ( x + 2)=0
  ⇔ x + 2 = 0
  ⇔ x = -2
  Vậy S = {-2}
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )