Toán Lớp 8: Thương của phép chia là ( $x^{5}$ – 2x³ + 4x²) : 2x² ?

Question

Toán Lớp 8: Thương của phép chia là ( $x^{5}$ – 2x³ + 4x²) : 2x² ?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Hà 6 tháng 2022-06-11T07:36:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x^5-2x^3+4x^2):2x^2
  =x^5:2x^2-2x^3:2x^2+4x^2:2x^2
  =1/{2}x^3-x+2
  Vậy thương của phép chia (x^5-2x^3+4x^2):2x^2 là 1/{2}x^3-x+2

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Cách 1: Mình trình bày trong hình.
  Cách 2:
  ( x^5 – 2x³ + 4x²) : (2x²)
  = ( x^5 – 2x³ + 4x²) /(2x²)
  = (x^5)/(2x^2)- (2x³) /(2x²)+ (4x²)/(2x²)
  = 1/2x^3-x+2
  $\Longrightarrow$ Vậy thương của phép chia ( x^5 – 2x³ + 4x²) :2x²là: 1/2x^3-x+2  
   

  toan-lop-8-thuong-cua-phep-chia-la-5-2-4-2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )