Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính1/3x^3y.(x^2-6x+3)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính1/3x^3y.(x^2-6x+3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 6 tháng 2022-05-25T17:33:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\frac{1}{3}$$x^{3}$y($x^{2}$ – 6x+3)
  =$\frac{1.x^{3}y(x^{2} – 6x+3)}{3}$ 
  =$\frac{x^{3}y(x^{2} – 6x+3)}{3}$ 
  =$\frac{x^{5}y-6x^{4}y+3x^{3}y}{3}$ 

 2. $\#phnn$

  1/3x^3y.(x^2-6x+3)
  =1/3x^3y.x^2-1/3x^3y.6x+1/3x^3y.3
   =1/3x^5y-2x^4y+x^3y.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )