Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính sau 5x+4/3x+15+2-x/x+5 dấu / là phân số nha mn

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính sau
5x+4/3x+15+2-x/x+5
dấu / là phân số nha mn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai Lan 5 tháng 2022-06-20T05:06:27+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\dfrac{5x+4}{3x+15}+\dfrac{2-x}{x+5}$
  $=\dfrac{5x+4}{3\left(x+5\right)}+\dfrac{2-x}{x+5}$
  $=\dfrac{5x+4}{3\left(x+5\right)}+\dfrac{\left(2-x\right)\cdot \:3}{3\left(x+5\right)}$
  $=\dfrac{5x+4+\left(2-x\right)\cdot \:3}{3\left(x+5\right)}$
  $=\dfrac{2x+10}{3\left(x+5\right)}$
  $=\dfrac{2\left(x+5\right)}{3\left(x+5\right)}$
  $=\dfrac{2}{3}$

 2. Giải đáp:2x+10/3(x+5)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   =5x+4/3(x+5)+3(2-x)/3(x+5)
  =(5x+4+6-3x)/3(x+5)
  =(2x+10)/(x+5)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )