Toán Lớp 8: thực hiện phép tính sau: `(2x^3y^2)/(x^2y^5z^2):(5x^2y)/(4x^2y^5):(8x^3y^2z^3)/(15x^5y^2)` ________ không làm tắt.

Question

Toán Lớp 8: thực hiện phép tính sau:
`(2x^3y^2)/(x^2y^5z^2):(5x^2y)/(4x^2y^5):(8x^3y^2z^3)/(15x^5y^2)`
________
không làm tắt., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tháng 2022-03-19T18:44:10+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   (4x^3y)/z^5

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  (2x^3y^2)/(x^2y^5z^2):(5x^2y)/(4x^2y^5):(8x^3y^2z^3)/(15x^5y^2)

  =(2x^3y^2)/(x^2y^5z^2).(4x^2y^5)/(5x^2y).(15x^5y^2)/(8x^3y^2z^3)

  = (2x^3y^2. 4x^2y^5. 15x^5y^2)/(x^2y^5z^2. 5x^2y. 8x^3y^2z^3)

  =(120x^10y^9)/(40x^7y^8z^5)= (4x^3y)/z^5

 2. Giải đáp:

   #Clickbim 

  (2x^3y^2)/(x^2y^5z^2) : (5x^2y)/(4x^2y^5) : (8x^3y^2z^3)/(15x^5y^2)

  = (2x^3y^2)/(x^2y^5z^2) . (4x^2y^5)/(5x^2y) . (8x^3y^2z^3)/(15x^5y^2)

  = (2x^3y^2. 4x^2y^5. 15x^5y^2)/(x^2y^5z^2. 5x^2y.8x^3y^2z^3)

  = (120x^10y^9)/(40x^7y^8z^5)

  = (4x^3y)/(z^5) 

  Lời giải và giải thích chi tiết:

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )