Toán Lớp 8: thực hiện phép tính sau: `(2x^2-20x+50)/(3x+3).(x^2-1)/(4(x-5)^3)` ________ không làm tắt.

Question

Toán Lớp 8: thực hiện phép tính sau:
`(2x^2-20x+50)/(3x+3).(x^2-1)/(4(x-5)^3)`
________
không làm tắt., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 1 tháng 2022-03-19T15:46:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $ \dfrac{2x^2-20x+50}{3x+3} . \dfrac{x^2-1}{4(x-5)^3} $

  $ = \dfrac{2(x^2-10x+25}{3(x+1)} . \dfrac{(x-1)(x+1)}{4(x-5)^3} $

  $ = \dfrac{2(x^2-10x+25) . (x-1)(x+1)}{3(x+1) . 4(x-5)^3}$

  $ = \dfrac{x-1}{3.2(x-5)}=\dfrac{x-1}{6(x-5)}=\dfrac{x-1}{6x-30} $

   

 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$

  (2x^2-20x+50)/(3x+3) . (x^2-1)/(4(x-5)^3) (x \ne -1, x \ne 5)

  =(2(x^2-10x+25))/(3(x+1)) . ((x-1)(x+1))/(4(x-5)^3)

  =(2(x-5)^2 . (x-1)(x+1))/(3(x+1) . 4(x-5)^3)

  =(x-1)/(6(x-5))

  =(x-1)/(6x-30)

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )