Toán Lớp 8: thực hiện phép tính sau: `(15(x-1))/(12x^2y^2):(5(1-x)^2)/(3x^2y^3)` ________ không làm tắt.

Question

Toán Lớp 8: thực hiện phép tính sau:
`(15(x-1))/(12x^2y^2):(5(1-x)^2)/(3x^2y^3)`
________
không làm tắt., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dương 1 tháng 2022-03-19T22:18:58+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:

  [15(x-1)]/(12x^2y^2) : [5(1-x)^2]/(3x^2y^3)

  =[15(x-1)]/(12x^2y^2) : [5(x-1)^2]/(3x^2y^3)

  =[15(x-1)]/(12x^2y^2) . (3x^2y^3)/[5(x-1)^2]

  =[15(x-1). 3x^2y^3]/[12x^2y^2 . 5(x-1)^2]

  =(15 . 3x^2y^3)/(12x^2y^2 . 5(x-1))

  =(3y)/[4(x-1)]

 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$

  (15(x-1))/(12x^2y^2):(5(1-x)^2)/(3x^2y^3) (x \ne 0, y \ne 0)

  =(15(x-1))/(12x^2y^2).(3x^2y^3)/(5(1-x)^2)

  =(15(x-1))/(12x^2y^2).(3x^2y^3)/(5(x-1)^2)

  =(15(x-1).3x^2y^3)/(12x^2y^2 . 5(x-1)^2)

  =(3y)/(4(x-1))

  =(3y)/(4x-4)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )