Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính b)(6x-5)²-18x(2x-4) c)(x+3)³-(x-2)(x²+2x+4) d)(x-1)³-(x+3)(x²-3x+9)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính
b)(6x-5)²-18x(2x-4)
c)(x+3)³-(x-2)(x²+2x+4)
d)(x-1)³-(x+3)(x²-3x+9), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 2 tuần 2022-06-07T04:04:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. b)=(6x)^2-2.6x.5+5^2-(36x^2-72x)
  =36x^2-60x+25-36x^2+72x
  =(36x^2-36x^2)+(-60x+72x)+25
  =12x+25
  c)=x^3+3.x^2.3+3.x.3^2+3^3-x^3+2^3
  =x^3+9x^2+27x+27-x^3+8
  =(x^3-x^3)+(27+8)+9x^2+27x
  =35+9x^2+27x
  d)=x^3-3.x^2.1+3.x.1^2-1^3-x^3-3^3
  =x^3-3x^2+3x-1-x^3-27
  =(x^3-x^3)+(-1-27)-3x^2+3x
  =-28-3x^2+3x

 2. b) (6x-5)^2-18x(2x-4)
  =(6x)^2-2·6x·5+5^2-18x·2x+18x·4
  =36x^2-60x+25-36x^2+72x
  =12x+25
  c) (x+3)^3-(x-2)(x²+2x+4)
  =x^3+3·x^2·3+3·x·3^2+3^3-(x^3-2^3)
  =x^3+9x^2+27x+27-x^3+8
  =9x^2+27x+35
  d) (x-1)^3-(x+3)(x²-3x+9)
  =x^3-3·x^2·1+3·x·1^2-1^3-(x^3+3^3)
  =x^3-3x^2+3x-1-x^3-27
  =-3x^2+3x-28
  Chúc bạn học tốt, cho mình câu trả lời hay nhất + 5* + cám ơn nha!!!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )