Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : a) $\frac{x-5}{x+1}$ + $\frac{x+7}{x+1}$ b) $\frac{1}{x+1}$ + $\frac{1}{x-1}$ + ² $\frac{2x}{x²-1}$

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính :
a) $\frac{x-5}{x+1}$ + $\frac{x+7}{x+1}$
b) $\frac{1}{x+1}$ + $\frac{1}{x-1}$ + ² $\frac{2x}{x²-1}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 1 tháng 2022-03-19T07:46:57+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)\   ĐKXĐ:x\ne-1
  (x-5)/(x+1)+(x+7)/(x+1)
  =(x-5+x+7)/(x+1)
  =(2x+2)/(x+1)
  =(2(x+1))/(x+1)=2
  b)\  ĐKXĐ:x\ne+-1
  (1)/(x+1)+(1)/(x-1)+(2x)/(x^{2}-1)
  =(x-1+x+1+2x)/((x-1)(x+1))
  =(4x)/((x-1)(x+1))
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )