Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính a, (5x+1)( 2x^2+4x-3)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính
a, (5x+1)( 2x^2+4x-3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh Thu 4 ngày 2022-06-18T17:49:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  10????3+22????2−11????−3

 2. a)
  (5x+1).(2x^2+4x-3)
  =5x.2x^2+5x.4x-5x.3+1.2x^2+1.4x-1.3
  =10x^3+20x^2-15x+2x^2+4x-3
  =10x^3+(20x^2+2x^2)+(4x-15x)-3
  =10x^3+22x^2-11x-3
  $\\$
  Dùng công thức đa thức nhân đa thức:
  (a+b).(c+d)=a.c+a.d+b.c+b.d

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )