Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính: a, 3x^3(2x^2 – 4x + 2) b, (5x + 1)(2x^2 + 4x -3)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính:
a, 3x^3(2x^2 – 4x + 2)
b, (5x + 1)(2x^2 + 4x -3), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hương 19 phút 2022-06-18T06:15:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ${3x^3(2x^2-4x+2)=6x^5-12x^4+6x^3}$
  ${(5x+1)(2x^2+4x-3)=10x^3+20x^2-15x+2x^2+4x-3=10x^3+22x^2-11x-3}$
  Nhân đa thức với đơn thức và đa thức với đa thức

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   a)
  3x^3 (2x^2 -4x+2)
  = 3x^3 . 2x^2 -3x^3 .4x+3x^3.2
  = 6x^5 -12x^4 +6x^3
  b)
  (5x+1)(2x^2 +4x-3)
  = 5x.2x^2 +5x.4x -5x.3 +1.2x^2 +1.4x -1.3
  = 10x^3 +20x^2 -15x +2x^2 +4x -3
  = 10x^3 +22x^2 -11x -3

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )