Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính a) 3x^3(2x^2 – 4x +2)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính
a) 3x^3(2x^2 – 4x +2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 4 ngày 2022-06-19T00:19:12+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $3x^3\left(2x^2-4x+2\right)$
  $=3x 
  ^3
   ×2x 
  ^2
   +3x 
  ^3
   ×−4x+3x 
  ^3
   ×2
  $
  $=(3×2)x ^3 x ^2 +3x ^3 ×−4x+3x ^3 ×2 $
  $=6x ^3 x ^2 +3x ^3 ×−4x+3x ^3 ×2 $
  $=6x ^3+2 +3x ^3 ×−4x+3x ^3 ×2 $
  $=6x ^5 +3x ^3 ×−4x+3x ^3 ×2 $
  $=6x ^5 +(3×−4)x ^3 x+3x ^3 ×2 $
  $=6x ^5 −12x ^3 x+3x ^3 ×2 $
  $=6x ^5 −12x ^3+1 +3x ^3 ×2 $
  $=6x ^5 −12x ^4 +3x ^3 ×2 $
  $=6x^5-12x^4+6x^3$

 2. 3x^3.(2x^2 – 4x +2)
  =(3x^3 . 2x^2)-(3x^3 . 4x)+(3x^3 . 2)
  =6x^5-12x^4+6x^3
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )