Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : a) (3x-2y)(2y+3x) b) (4x²-4x+1) : (2x-1)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính :
a) (3x-2y)(2y+3x)
b) (4x²-4x+1) : (2x-1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 1 tháng 2022-03-19T05:46:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. The Answer
  a.
  ${(3x−2y)(2y+3x)}$
  $={(3x) ^ 2 −(2y) ^ 2}$
  $={3^ 2 x ^ 2 −(2y) ^ 2}$
  $={9x^ 2 −(2y) ^ 2}$
  $={9x^ 2 −2 ^ 2 y ^ 2}$
  $={9x^ 2 −4y ^ 2}$
  b.
  ${(4x^2-4x+1):(2x-1)}$
  $={(2x-1)^2:2x-1}$
  $={2x-1}$
  ${@Hyunwoo}$

 2. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  (3x-2y)(2y+3x)
  =(3x-2y)(3x+2y)
  =(3x)^2-(2y)^2
  =9x^2-4y^2
  ->Áp dụng HĐT: A^2-B^2=(A-B)(A+B)
  b)
  (4x^2-4x+1) : (2x-1)
  =[(2x)^2-2.2x.1+1^2] : (2x-1)
  =(2x-1)^2 : (2x-1)
  =2x-1
  ->Áp dụng HĐT: (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  $\text{#LinhSad}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )