Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính 3x.(2×2−6x+2)3x.(2×2−6x+2) được kết quả là: A. 6×3+18×2−6x6x3+18×2−6x B. 6×3−18×2+6x6x3−18×2+6x C. −6×3+18×2−6x−6×3

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính 3x.(2×2−6x+2)3x.(2×2−6x+2) được kết quả là:
A.
6×3+18×2−6x6x3+18×2−6x
B.
6×3−18×2+6x6x3−18×2+6x
C.
−6×3+18×2−6x−6×3+18×2−6x
D.
−6×3+18×2+6x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ðông Nghi 1 tuần 2022-06-18T05:39:33+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $3x^2( 2x^2 -6x+2)( 2x^2 -6x+2)\\ =( 6x^3 -18x^2 +6x)^2$

 2. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\displaystyle \begin{array}{{>{\displaystyle}l}} 3x\left( 2x^{2} -6x+2\right) 3x\left( 2x^{2} -6x+2\right)\\ =\left( 6x^{3} -18x^{2} +6x\right)\left( 6x^{3} -18x^{2} +6x\right)\\ \Leftrightarrow B\ đúng \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )