Toán Lớp 8: thực hiện phép tính (x^2-3).(x^4+3x^2+9)

Question

Toán Lớp 8: thực hiện phép tính (x^2-3).(x^4+3x^2+9), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thảo 1 tháng 2022-03-14T15:11:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x²-3).(x^4 + 3x^2 +9)
  = x². x^4 + x².3x²+x².9 – 3.x^4 – 3.3x² – 3.9
  = x^6 + 3x^4 + 9x²-3x^4 -9x^2 -27
  = x^6 -27

 2.    (x^2-3).(x^4+3x^2+9)
  =x^2.x^4+x^2.3x^2+x^2.9-3.x^4-3.3x^2-3.9
  =x^6+3x^4+9x^2-3x^4-9x^2-27
  =x^6-27

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )