Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : (x-2)(x+3)-x(x-2)

Question

Toán Lớp 8: Thực hiện phép tính : (x-2)(x+3)-x(x-2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mỹ Thuận 2 ngày 2022-04-19T15:36:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\text{@ Jasmine}$
  (x-2)(x+3)-x(x-2) 
  = ( x^2 + 3x – 2x – 6 ) – ( x^2 – 2x )
  = ( x^2 + x – 6 ) – ( x^2 – 2x )
  = x^2 + x – 6 – x^2 + 2x
  = x^2 – x^2 + x + 2x – 6
  = 3x – 6

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  (x – 2)(x + 3) – x(x – 2)
  = x.x + 3x – 2x -2.3 – (x.x – 2x)
  = x^2 + x – 6 – (x^2 – 2x)
  = x^2 + x – 6 -x^2 + 2x
  = (x^2 – x^2) + (x + 2x) – 6
  = 0 + 3x – 6
  = 3x – 6

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )