Toán Lớp 8: thực hiện phép tính (2x-1).(x^2+5-4)

Question

Toán Lớp 8: thực hiện phép tính
(2x-1).(x^2+5-4), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 34 phút 2022-06-16T22:02:00+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:

  (2x-1).(x^2+5x-4)

  = (2x .x^2) + ( 2x.5x) – (2x.4) – (1.x^2) – (1.5x) – [ 1. (-4)]

  = 2x^3 + 10x^2 – 8x – x^2 – 5x + 4

  = 2x^3 + ( 10x^2 – x^2 ) – (8x + 5x) + 4

  = 2x^3 + 9x^2 – 13x + 4

  Áp dụng: Nhân đa thức với đa thức.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )