Toán Lớp 8: thực hiện phép tính: 1-x^2/x^2+2x : 2-2x/3x

Question

Toán Lớp 8: thực hiện phép tính:
1-x^2/x^2+2x : 2-2x/3x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 2 tháng 2022-03-19T04:38:28+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  $Dkxd:\left\{ \begin{array}{l}
  {x^2} + 2x \ne 0\\
  3x \ne 0\\
  2 – 2x \ne 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x\left( {x + 2} \right) \ne 0\\
  x \ne 0\\
  x \ne 1
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x \ne  – 2\\
  x \ne 0\\
  x \ne 1
  \end{array} \right.$
  $\begin{array}{l}
  \dfrac{{1 – {x^2}}}{{{x^2} + 2x}}:\dfrac{{2 – 2x}}{{3x}}\\
   = \dfrac{{\left( {1 – x} \right)\left( {1 + x} \right)}}{{x\left( {x + 2} \right)}}.\dfrac{{3x}}{{2.\left( {1 – x} \right)}}\\
   = \dfrac{{\left( {1 + x} \right).3}}{{2.\left( {x + 2} \right)}}\\
   = \dfrac{{3x + 3}}{{2x + 4}}
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )