Toán Lớp 8: thực hiện phép tinh (x-1)×(x+1)-(x+1)^2+5x

Question

Toán Lớp 8: thực hiện phép tinh (x-1)×(x+1)-(x+1)^2+5x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 4 ngày 2022-06-18T19:57:03+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   (x-1)(x+1)-(x+1)^2+5x=3x-2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (x-1)(x+1)-(x+1)^2+5x
  =x^2-1^2-(x^2+2x+1)+5x
  =(x^2-x^2)+(5x-2x)-1-1
  =3x-2

 2. $\textit{Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:}$
  $(x-1)(x+1)-(x+1)^2+5x$
  $= x^2-1^2-(x^2+2x+1)+5x$
  $= x^2-1-x^2-2x-1+5x$
  $= (x^2-x^2)+(5x-2x)-(1+1)$
  $= 3x – 2$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )