Toán Lớp 8: Thu gọn rồi Tính giá trị của biểu thức: a) x(x-y)²-x(x-2y)-2(x-5y) tại x=1, y=-1 b) (x-1)(2x+2)-(2x-7)(x-5) tại x=-5

Question

Toán Lớp 8: Thu gọn rồi Tính giá trị của biểu thức:
a) x(x-y)²-x(x-2y)-2(x-5y) tại x=1, y=-1
b) (x-1)(2x+2)-(2x-7)(x-5) tại x=-5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 6 tháng 2022-06-19T02:12:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. a) Thay x=1,y=-1 vào ta được:
  1[1-(-1)]^2-1[1-2.(-1)]-2[1-5.(-1)]
  =1.2^2-1.3-2.6
  =4-3-12
  =-11
  Vậy tại x=1,y=-1 thì giá trị của biểu thức đã cho bằng -11
  b) (x-1)(2x+2)-(2x-7)(x-5)
  =2(x-1)(x+1)-2x^2+10x+7x-35
  =2(x^2-1)-2x^2+10x+7x-35
  =2x^2-2-2x^2+10x+7x-35
  =17x-37
  Thay x=-5 vào ta được:
  17.(-5)-37
  =-85-37
  =-122
  Vậy tại x=-5 thì giá trị của biểu thức đã cho bằng -122

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )