Toán Lớp 8: `\text{Hãy nối mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải sao cho được khẳng định đúng:}/` 1.Diện tích tam giác bằng a. tích

Question

Toán Lớp 8: `\text{Hãy nối mỗi ý ở cột trái với một ý ở cột phải sao cho được khẳng định đúng:}/`
1.Diện tích tam giác bằng a. tích hai kích tước của nó.
2.Diện tích hình bình hành bằng b. tích của một cạnh với chiều cao ứng với cạnh đó.
3.Diện tích hình chữ nhật bằng c. nửa tích của một cạnh ứng với chiều cao ứng với cạnh đó.
d. nửa tích hai đường chéo., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhã Hồng 1 tuần 2022-06-15T01:08:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. 1/C vì S = (a x h)/2

    2/B  vì S = a x h

    3/A vì S = a x b

  2. Giải đáp:

     1C 2B 3A 

     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )