Toán Lớp 8: So sánh `A=(2017^2016+2016^2016)^2017` với `B=(2017^2017+2016^2017)^2016.`

Question

Toán Lớp 8: So sánh `A=(2017^2016+2016^2016)^2017` với `B=(2017^2017+2016^2017)^2016.`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 2 tuần 2022-04-14T02:06:23+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. Giải đáp:

    $A>B$.

    Lời giải và giải thích chi tiết:

    toan-lop-8-so-sanh-a-2017-2016-2016-2016-2017-voi-b-2017-2017-2016-2017-2016

  2. Ta có : A=(2017^2016 +2016^2016)^2017 = (2017^2016 +2016^2016)^2016. (2017^2016  +2016^2016) > (2017^2016 +2016^2016)^2016 . 2017^2016 = [2017.(2017^2016  +2016^2016)]^2016=(2017^2017 +17.2016^2017)^2016>(2017^2017 +2016^2017)^2016 =B

    Vậy A>B

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )