Toán Lớp 8: Số nghiệm của phương trình 5 – |2x + 3| = 0 là A. 0 B. 2 C. 1 D. 4

Question

Toán Lớp 8: Số nghiệm của phương trình 5 – |2x + 3| = 0 là
A.
0
B.
2
C.
1
D.
4, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Ðàn 2 tháng 2022-12-19T07:54:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   B
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  5 – |2x + 3| = 0
  <=>|2x+3|=5
  <=>{(2x+3=5),(2x+3=-5):}
  <=>{(x=1),(x=-4):}

 2. Giải đáp và Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số nghiệm của phương trình 5 – |2x + 3| = 0 là: 
  A. 0
  B. 2
  C. 1
  D. 4
   vì 5 – |2x + 3| = 0
      -( |2 x +3 |-5 )= 0
        x= -4
       x=1 
                                                       học tốt ạ !!!!!
        

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )