Toán Lớp 8: Số các giá trị nguyên của x để giá trị của đa thức x^3 – 2x^2 + 3x + 3 chia hết x – 1

Question

Toán Lớp 8: Số các giá trị nguyên của x để giá trị của đa thức x^3 – 2x^2 + 3x + 3 chia hết x – 1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc 6 tháng 2022-06-20T23:01:04+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  toan-lop-8-so-cac-gia-tri-nguyen-cua-de-gia-tri-cua-da-thuc-3-2-2-3-3-chia-het-1

 2. Giải đáp:

  f(x) = x3 – 3x2 – 3x – 1 ⋮ x2 + x + 1

  f(x) = x3 + x2 – 4x2 + x – 4x – 4 + 3 ⋮ x2 + x + 1

  f(x) = ( x3 + x2 + x ) – ( 4x2 + 4x + 4 ) + 3 ⋮ x2 + x + 1

  f(x) = x ( x2 + x + 1 ) – 4 ( x2 + x + 1 ) + 3 ⋮ x2 + x + 1

  f(x) = ( x2 + x + 1 ) ( x – 4 ) + 3 ⋮ x2 + x + 1

  Mà ( x2 + x + 1 ) ( x – 4 ) ⋮ x2 + x + 1

  => 3 ⋮ x2 + x + 1

  => x2 + x + 1 thuộc Ư(3) = { 1; 3; -1; -3 }

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )