Toán Lớp 8: Rút gọn: $\text{$(3x+1)^{2}$+2(3x+1).(1-3x)+(3x-1)}$

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn:
$\text{$(3x+1)^{2}$+2(3x+1).(1-3x)+(3x-1)}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tháng 2022-12-21T12:34:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ( 3x + 1 )²+ 2( 3x + 1 ) . ( 1- 3x ) + ( 3x + 1 )²
  = ( 3x + 1 )² – 2(3x + 1 ) (3x -1 ) + ( 3x + 1 )²
  = [ (3x +1) – ( 3x -1 ) ]²
  = (3x + 1 – 3x + 1)²
  =2²
  =4

 2. Giải đáp:
  Sửa (3x-1)->(3x-1)^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  (3x+1)^2+2(3x+1)(1-3x)+(3x-1)^2
  =(3x+1)^2-2(3x+1)(3x-1)+(3x-1)^2
  =[(3x+1)-(3x-1)]^2
  =(3x+1-3x+1)^2
  =2^2=4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )