Toán Lớp 8: Rút gọn rồi tính A) y.(x² – x ) -x². (y² + y) +y².(x²-x+ x.y) Tại x=4 và y=1

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn rồi tính
A) y.(x² – x ) -x². (y² + y) +y².(x²-x+ x.y)
Tại x=4 và y=1, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 2 ngày 2022-12-22T14:03:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)
  y(x^2 – x) – x^2(y^2 + y) + y^2(x^2 – x + xy)
  = x^2y – xy – x^2y^2 – x^2y + x^2y^2 – xy^2 + xy^3
  = -xy – xy^2 + xy^3
  = -xy(1 + y – y^2)
  Tại  x = 4 ; y = 1
  -xy(1 + y – y^2)
  ⇒ -4(1 + 1 – 1) = -4

 2. #Sad
  A= y(x^2-x)-x^2(y^2+y)+y^2(x^2-x+xy)
  A= x^2y-xy-x^2y^2-x^2y+x^2y^2-xy^2+xy^3
  A= (x^2y-x^2y)+(-x^2y^2+x^2y^2)+xy^3+xy^2-xy
  A= xy^3+xy^2-xy
  A= xy(y^2+y-1)
  \text{→Thay} x=4; y=1 \text{vào ta có:}
  A= 4. 1. (1^2+1-1)
  A= 4. (1+1-1)
  A= 4. (-1)
  A= -4
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )