Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức sau: 3x+2-4.(3x-2)+10x+8 ____________________ (3x-2).(3x+2)

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức sau:
3x+2-4.(3x-2)+10x+8
____________________
(3x-2).(3x+2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Quỳnh Ngân 7 ngày 2022-04-14T06:54:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
     (3x+2 -4(3x-2) +10x+8)/((3x-2)(3x+2))
    =(3x+2 -12x +8+10x+8)/((3x)^2 -2^2)
    =((3x-12x+10x)+(2+8+8))/(9x^2 -4)
    =(x+18)/(9x^2 -4)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )