Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức `A` `=` ($\frac{x}{x^2 + 4}$ `+` $\frac{2}{2 – x }$ `+` $\frac{1}{x – 2}$ ) `.` $\frac{x+2}{2}$

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn phân thức `A` `=` ($\frac{x}{x^2 + 4}$ `+` $\frac{2}{2 – x }$ `+` $\frac{1}{x – 2}$ ) `.` $\frac{x+2}{2}$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Dạ Nguyệt 1 ngày 2022-06-20T22:23:38+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gửi bạn:
  Đề đúng: $A=(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{2}{2-x}+\dfrac{1}{x+2}).\dfrac{x+2}{2}$
  $(ĐKXĐ:x\neq±2)$
  $A=(\dfrac{x}{x^2-4}+\dfrac{2}{2-x}+\dfrac{1}{x+2}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=(\dfrac{x}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{2}{x-2}+\dfrac{1}{x+2}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=(\dfrac{x}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{2(x+2)}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{x-2}{(x+2(x-2)}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=(\dfrac{x}{(x-2)(x+2)}-\dfrac{2x+4}{(x-2)(x+2)}+\dfrac{x-2}{(x+2(x-2)}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=(\dfrac{x-2x-4+x-2}{(x-2)(x+2)}).\dfrac{x+2}{2}$
  $A=\dfrac{-6}{(x-2)(x+2)}.\dfrac{x+2}{2}$
  $A=\dfrac{-6}{x-2}.\dfrac{1}{2}$
  $A=\dfrac{-3}{x-2}$

 2. Giải đáp:
  A=(x/(x^(2)-4)+2/(2-x)+1/(x+2)).(x+2)/2    (ĐK : x \ne +-2)
  =(x/(x^(2)-4)-2/(x-2)+1/(x+2)).(x+2)/2
  =(x/[(x-2)(x+2)]-[2(x+2)]/[(x-2)(x+2)]+(x-2)/[(x-2)(x+2)]).(x+2)/2
  =((x-2x-4+x-2)/[(x-2)(x+2)]).(x+2)/2
  =(-6/[(x-2)(x+2)]).(x+2)/2
  =(-6.(x+2))/[(x-2)(x+2).2]
  =-3/(x-2)
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )