Toán Lớp 8: rút gọn phân thức 3(5-x) / 3x(x-5)

Question

Toán Lớp 8: rút gọn phân thức 3(5-x) / 3x(x-5), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 1 tuần 2022-01-12T22:03:15+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  $\dfrac{3(5-x)}{3x(x-5)}$ 

  | Bỏ dấu âm trong $5−x$.

  $=\dfrac{−3(x−5) ​}{3x(x-5)}$

  | Rút gọn $3(x−5)$ ở cả tử sốmẫu số.

  $=\dfrac{-1}{x}$

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:

   `(3(5-x))/(3x(x-5))`             Điều kiện: `x\ne5`

  `= (-3(x-5))/(3x(x-5))`

  `= -1/x`

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )