Toán Lớp 8: rút gọn P=[x/(x+2) – (x^3-8)/(x^3+8). (x^2-2x+4)/(x^2-4)] : 4/(x^2-4) 60 điểm + ctlhn

Question

Toán Lớp 8: rút gọn
P=[x/(x+2) – (x^3-8)/(x^3+8). (x^2-2x+4)/(x^2-4)] : 4/(x^2-4)
60 điểm + ctlhn, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 1 ngày 2022-06-20T22:40:40+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  P=[x/(x+2) – (x^3-8)/(x^3+8). (x^2-2x+4)/(x^2-4)] : 4/(x^2-4) (text{ĐKXĐ:x≠± 2)
  = [x/(x+2)-[(x-2)(x^2+2x+2^2)(x^2-2x+4)]/[(x+2)(x^2-2x+2^2)(x-2)(x+2)]] : 4/(x^2-4)
  =[x/(x+2)-(x^2+2x+4)/[(x+2)^2]] : 4/[(x-2)(x+2)
  =[x(x+2)-(x^2+2x+4)]/[(x+2)^2]. [(x-2)(x+2)]/4
  =(x^2+2x-x^2-2x-4)/[(x+2)^2]. [(x-2)(x+2)]/4
  =(-4)/[(x+2)^2]. [(x-2)(x+2)]/4
  =(-x+2)/(x+2)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )