Toán Lớp 8: Rút gọn : `M = [ ((a-1)^2)/(3a + (a – 1)^2) – (1 – 2a^2 + 4a)/(a^3 – 1) + 1/(a – 1)] : (a^3 + 4a )/ (4a^2)`

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn : `M = [ ((a-1)^2)/(3a + (a – 1)^2) – (1 – 2a^2 + 4a)/(a^3 – 1) + 1/(a – 1)] : (a^3 + 4a )/ (4a^2)`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Linh 35 phút 2022-05-01T06:59:14+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  M=(4a)/(a^2+4)
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  M=[(a-1)^2/(3a+(a-1)^2)-(1-2a^2+4a)/(a^3-1)+1/(a-1)]:(a^3+4a)/(4a^2)(a\ne0;1)
  M=[(a-1)^2/(3a+a^2-2a+1)-(1-2a^2+4a)/((a-1)(a^2+a+1))+(a^2+a+1)/((a-1)(a^2+a+1))] . (4a^2)/(a^3+4a)
  M=[(a-1)^2/(a^2+a+1)-(1-2a^2+4a)/((a-1)(a^2+a+1))+(a^2+a+1)/((a-1)(a^2+a+1))] . (4a^2)/(a.(a^2+4))
  M=[(a-1)^3/((a-1)(a^2+a+1))-(1-2a^2+4a)/((a-1)(a^2+a+1))+(a^2+a+1)/((a-1)(a^2+a+1))] . (4a^2)/(a.(a^2+4))
  M=((a-1)^3-1+2a^2-4a+a^2+a+1)/((a-1)(a^2+a+1)) . (4a^2)/(a.(a^2+4))
  M=(a^3-3a^2+3a-1-1+2a^2-4a+a^2+a+1)/((a-1)(a^2+a+1)) . (4a^2)/(a.(a^2+4))
  M=(a^3-1)/((a-1)(a^2+a+1)) . (4a^2)/(a.(a^2+4))
  M=((a-1)(a^2+a+1))/((a-1)(a^2+a+1)) . (4a^2)/(a.(a^2+4))
  M=1. (4a)/(a^2+4)
  M=(4a)/(a^2+4)
  Vậy M=(4a)/(a^2+4) với a\ne0;1

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )