Toán Lớp 8: Rút gọn : C=(2x-3)^3-(2x+1).(4y^3-3)+(x-2).(x+2)

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn : C=(2x-3)^3-(2x+1).(4y^3-3)+(x-2).(x+2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bảo Châu 6 tháng 2022-06-15T22:01:49+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. C = 8x^3 – 3.4x^2.3 + 3.2x.9-27 – 8.x.y^3 +6x -4y^3 +3 + x^2 -4
  = 8x^3 -36x^2 + 54.x – 8xy^3 +6x -4y^3 +x^2 -28
  = 8x^3 -35x^2 -8xy^3-4y^3 + 60x -28

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   C=(2x-3)^3-(2x+1)(4y^3-3)+(x-2)(x+2)
  =8x^3-36x^2+54x-27-8xy^3-4y^3+6x+3+x^2-4
  =-8xy^3+8x^3-4y^3-35x^2+60x-28

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )