Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức sau B=(x-1)^3 -2x(x-1)(x+1)+(x-1)(x^2+x+1)

Question

Toán Lớp 8: rút gọn biểu thức sau
B=(x-1)^3 -2x(x-1)(x+1)+(x-1)(x^2+x+1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoa 6 tháng 2022-06-11T08:43:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
   B=(x-1)^3-2x(x-1)(x+1)+(x-1)(x^2+x+1)
     =x^3-3x^2+3x-1-2x(x^2-1)+x^3-1
     =x^3-3x^2+3x-1-2x^3+2x+x^3-1
     =(x^3-2x^3+x^3)-3x^2+(3x+2x)-(1+1)
     =0-3x^2+5x-2
     =-3x^2+5x-2

 2. #huy
  B=(x-1)^3 -2x(x-1)(x+1)+(x-1)(x^2+x+1)
  =x^3-3x^2+3x-1-2x(x^2-1)+x^3-1
  =x^3-3x^2+3x-1-2x^3+2x+x^3-1
  =(x^3-2x^3+x^3)-3x^2+(3x+2x)-(1+1)
  =0-3x^2+5x-2
  =-3x^2+5x-2
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )