Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức B= $\dfrac{x}{x+3}$+$\dfrac{2x}{x-3 }$- $\dfrac{3x^2+9}{x^2-9 }$ với x $\ne$ 5 ; x$\ne$$\pm$

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức
B= $\dfrac{x}{x+3}$+$\dfrac{2x}{x-3 }$- $\dfrac{3x^2+9}{x^2-9 }$ với x $\ne$ 5 ; x$\ne$$\pm$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thái Lâm 6 tháng 2022-06-21T02:57:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. B=x/(x+3)+(2x)/(x-3)-(3x^2+9)/(x^2-9) với điều kiện xne+-3
  =(x(x-3))/((x-3)(x+3))+(2x(x+3))/((x-3)(x+3))-(3x^2+9)/((x-3)(x+3))
  =(x^2-3x+2x^2+6x-3x^2-9)/((x-3)(x+3))
  =(-3x-9)/((x-3)(x+3))
  =(-3(x+3))/((x-3)(x+3))
  =-3/(x-3)
  Vậy B=-3/(x-3).
   

 2. Đáp án:
   
  Giải thích các bước giải:
   

  toan-lop-8-rut-gon-bieu-thuc-b-dfrac-3-dfrac-2-3-dfrac-3-2-9-2-9-voi-ne-5-ne-pm

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )