Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức: $a. (2x-1)(x+3)-(x-2)^{2}- x(x-1) \\ b. (x-3)(x^{2}+ 3x+9)-x(x-2)(x+2)$

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức:
$a. (2x-1)(x+3)-(x-2)^{2}- x(x-1) \\
b. (x-3)(x^{2}+ 3x+9)-x(x-2)(x+2)$, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 4 ngày 2022-06-18T23:53:51+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) (2x-1)(x+3)-(x-2)^2-x(x-1)
  =2x(x+3)-(x+3)-(x^2-4x+4)-(x^2-x)
  =2x^2+6x-x-3-x^2+4x-4-x^2+x
  =(2x^2-x^2-x^2)+(6x-x+4x+x)-(3+4)
  =0+10x-7
  =10x-7
  Áp dụng HĐT số 2: (A-B)^2=A^2-2AB+B^2
  b) (x-3)(x^2+3x+9)-x(x-2)(x+2)
  =x^3-3^3-x(x^2-4)
  =x^3-27-(x^3+4x)
  =x^3-27-x^3+4x
  =(x^3-x^3)+(4x-27)
  =0+4x-27
  =4x-27 
  Áp dụng HĐT số 7: A^3-B^3=(A-B)(A^2+AB+B^2)
  Áp dụng HĐT số 3: A^2-B^2=(A+B)(A-B)

 2. Giải đáp:
  a
  =2x2+6xx3(x2)2x(x1)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )