Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức: 5×3+4×2−3x(2×2+7x−1)

Question

Toán Lớp 8: Rút gọn biểu thức: 5×3+4×2−3x(2×2+7x−1), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thanh 17 giờ 2022-06-11T21:23:01+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 5x^3 + 4x^2 – 3x( 2x^2 + 7x – 1 )
  = 5x^3 + 4x^2 – 6x^3 – 21x^2 + 3x
  = -x^3 -17x^2 + 3x  
   

 2. 5x^{3} + 4x^{2} – 3x(2x^{2} + 7x – 1)
  = 5x^{3} + 4x^{2} – 6x^{3} – 21x^{2} + 3x
  = -x^{3} – 17x^{2} + 3x
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )